جملاتی از آثار پائولو کوئلیو (2)


* سرگذشت شخصی ام را فراموش کنم ، تا آغوشم را به روی عشقی باز کنم که همه جا

هست.(زهیر)
 

*یاد سنگ نوشته قبرم افتادم (( او زمانی مرد که هنوز زنده بود ))  (زهیر)
 

 
* در عشق هیچ خطری وجود ندارد و تو این را خواهی آموخت؛ هزارن سال است که آدمیان یکدیگر

را جستجو می کنند و یکدیگر را یافته اند ، ، ، اما ناگهان دریافت شاید در اشتباه باشد ، همواره
 
خطری وجود داشت یک خطر یگانه اینکه یک شخص در همان حلول با بیشتر از یک بخش دیگر خود

برخورد کند. این حادثه نیز از هزاران سال پیش رخ داده بود. (بریدا)
 

 
* به خاطر هراس  ِ  از دست دادن چه چیزهایی را از دست داده ام . (بریدا)
 

 * آموزش ، نشان دادن امکان است.  آموختن ، برای خوش ممکن ساختن است.(خاطرات یک مغ)
 

* اکنون کاری را شروع کرده ام که می توانستم ده سال پیش آغاز کنم ؛ اما از اینکه برای آن

بیست سال دیگر صبر نکردن دلشادم. (کیمیاگر)

/ 7 نظر / 17 بازدید
نیما

سلام وبلاگ جالب و زیبایی دارید حاضر به تبادل لینک هستید؟

نیما

من شما رو لینکیدم...

Jackal

با ترس نمیشه زندگی کرد

ص. نارويي

سلام ..با شعری به روزم و خوشحال می شم سر بزنین

نرگس

جملات زیبایی بود [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

صادق دارابی

قطار می رود با سرعت و خورد می کند استخوان مسافت ها را