من

 

اگر روزی خدا را می دیدم از او می پرسیدم ...

چرا عشق که اینهمه جانکاه و دردناک است اینقدرطولانی

 

و طاقت فرسا و هوس که اینقدر شیرین و دلکش است اینقدر

 

کوتاه و زود گذر است

/ 0 نظر / 34 بازدید