# شعر_بی_نشان

دریای چیـــــن

لنگر کشیده ام   بر دریای جیوه   …رقص ابر پاییزی               _با مارکوپلو سیگار کشیده ام                 بر ساحل ونیز                در چشمش غم هزاران سفر                ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 11 بازدید

سَر ِ بازی

      دلش تنگ شد     و روی دیوار پادگان نوشت   سربازی سَر ِ بازی ...                                 باز داشت شد   چند ماه می گذشت  از سلطنت سیمهای خاردار   و ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 13 بازدید

زن معمولی ...

لعنت به توو بوسه و باران لولی!                                     لعنت به زمستان  و بهاران  لولی!   لعنت به تو که شعر مرا دزدیدی                                    در ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 9 بازدید

سرسخت

 دوست دارم روزی اگر باشم ...                                  کوه باشم که باد تکانم ندهد                         نه دریا که با نسیمی به تلاطم در افتم  دوست دارم روزی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 9 بازدید