# شعر_بی_نشان

زن معمولی ...

لعنت به توو بوسه و باران لولی!                                     لعنت به زمستان  و بهاران  لولی!   لعنت به تو که شعر مرا دزدیدی                                    در ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 17 بازدید

سرسخت

 دوست دارم روزی اگر باشم ...                                  کوه باشم که باد تکانم ندهد                         نه دریا که با نسیمی به تلاطم در افتم  دوست دارم روزی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 14 بازدید