# شعر_بی_نشان

سَر ِ بازی

      دلش تنگ شد     و روی دیوار پادگان نوشت   سربازی سَر ِ بازی ...                                 باز داشت شد   چند ماه می گذشت  از سلطنت سیمهای خاردار   و ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 8 بازدید