# شعر_بی_نشان

سرسخت

 دوست دارم روزی اگر باشم ...                                  کوه باشم که باد تکانم ندهد                         نه دریا که با نسیمی به تلاطم در افتم  دوست دارم روزی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 11 بازدید