# عشق_بی_نشان

بـــــــــی محــــــاباتر

بـــــــــی محـــــــــابا تر از شــــــــــــعر کلـــــــــــــــــــــــــــــامی می خواهم                                       تا بگویم دوســـــــــــــتت دارم                                                                *** بـــــــــی محــــــــابا تر از عـشــــــــــــــــــــــــــق    احســـــــــــــــــــــــــا سی ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 17 بازدید